1 października br. rozpoczyna działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy UPRP a Narodową Administracją Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. rozpoczyna swoją działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy Urzędem Patentowym RP (UPRP) a chińskim odpowiednikiem - Narodową Administracją Własności Intelektualnej ChRL (CNIPA).

III edycja międzynarodowych studiów „Intellectual Property and New Technologies” Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z WIPO i UPRP

Informujemy o trwającej rekrutacji na III edycję unikalnego anglojęzycznego programu studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”, zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Nowa Zelandia dołącza do DesignView

Z dniem 29 czerwca 2020 roku Urząd Własności Intelektualnej Nowej Zelandii (IPONZ) umożliwił użytkownikom wyszukiwanie informacji dotyczących wzorów przemysłowych za pomocą wyszukiwarki DesignView.

Komunikat w sprawie wydawania przez Urząd Patentowy RP dokumentów patentowych, świadectw ochronnych oraz dowodów pierwszeństwa również w formie elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0) (Dz. U. poz. 1086).

Komunikat w sprawie biegu terminów przed Urzędem Patentowym RP

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).
login