Ruszył nabór wniosków do Funduszu UE na rzecz MŚP!

Inicjatywa „Ideas Powered for business” Fundusz dla MŚP zapewnia wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. MŚP mogą ubiegać się o bony, które zapewnią dostęp do częściowego zwrotu kosztów.

Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Od dnia 10 stycznia 2022 roku ruszyła możliwość składania wniosków o udział w programie!

Można uzyskać  do 2250 euro wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zarządzanie własnością intelektualną firmy i jej ochronę. Dofinansowanie obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a nawet z uzyskaniem ochrony patentowej. Wnioski można składać elektronicznie do 16 grudnia 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej EUIPO.