Znaki towarowe i wzory przemysłowe – tryb przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń (tzw. tryb Fast Track)

Urząd Patentowy RP, z dniem 17 marca 2021 r. wprowadza dla zgłaszających ubiegających się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy możliwość skorzystania trybu przyspieszonego rozpatrywania tych zgłoszeń (tzw. tryb Fast Track). Dzięki tym procedurom zgłoszenia będą mogły zostać szybciej zbadane (a w przypadku znaków towarowych także opublikowane), o ile będą spełniały warunki dotyczące trybu przyspieszonego.

Szczegółowe warunki korzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń dostępne są pod poniższymi linkami:

Warunki dla Zgłaszających i Pełnomocników dotyczące przyspieszonego postępowania (tzw. tryb Fast Track) dla zgłoszeń znaków towarowych

Warunki dla Zgłaszających i Pełnomocników dotyczące przyspieszonego postępowania (tzw. tryb Fast Track) dla zgłoszeń wzorów przemysłowych