Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami ochrony własności przemysłowej oraz aspektami funkcjonowania Urzędu. Dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf.

Każdy numer Kwartalnika posiada interaktywny spis treści oraz zakładki umożliwiające szybki dostęp do treści poszczególnych artykułów.