Warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: Claim drafting and structure; Examination practice for computer implemented inventions and artificial intelligence”

Urząd Patentowy RP wraz z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) zapraszają na warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: Claim drafting and structure, Examination practice for computer implemented inventions and artificial intelligence”.

Wydarzenie odbędzie się 9 października 2023 roku w godzinach 10.00-12.30 w trybie on-line.

Tematem warsztatów będzie program konwergencji praktyk procedur patentowych realizowany w ramach Planu strategicznego Europejskiej Organizacji Patentowej (SP2023).

Przedstawione zostaną ujednolicone wspólne praktyki przyjęte w następujących dwóch obszarach konwergencji:

Celem warsztatów jest:

  • zapoznanie uczestników z obszarami konwergencji i stanem jej wdrożenia,
  • omówienie podobieństw i różnic pomiędzy praktyką stosowaną w Urzędzie Patentowym RP a wspólną praktyką europejską w ww. dwóch obszarach.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zadawania pytań.

Link do transmisji pojawi się w tym miejscu w dniu warsztatów. Rejestracja nie jest wymagana.

Implementation of adopted common practices: Claim drafting and structure, Examination practice for computer implemented inventions and artificial intelligence - programme