Urząd Patentowy RP przyjmuje także zgłoszenia dokonywane, w postaci elektronicznej, przy użyciu oprogramowania epoline® Online Filing (eOLF).
eOLF umożliwia dokonywanie zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych w trybie krajowym, zgłoszeń międzynarodowych PCT wchodzących w fazę krajową oraz konwersji zgłoszeń EP.

W celu korzystania z aplikacji epoline® Online Filing (eOLF) niezbędne są:

 • komputer z systemem operacyjnym Windows podłączony do Internetu. Rekomendowane wymagania sprzętowe i systemowe:
   - procesor Pentium 4 - 1.8 GHz lub lepszy;
   - 512 MB RAM (w zależności od posiadanego systemu);
   - 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
   - USB lub port szeregowy i PS/2;
   - Windows 98 SE lub późniejsze (NT, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 10)
 • specjalistyczne oprogramowanie eOLF w wersji 5 z formularzami dla procedur krajowych (PL), do pobrania ze strony EPO
 • bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego - czytnik i karta elektroniczna z dwoma certyfikatami: 
  - certyfikatem kwalifikowanym (niezbędnym do złożenia podpisu elektronicznego);
  - certyfikatem niekwalifikowanym (koniecznym do zestawienia poufnego kanału transmisji) zarejestrowanym w systemie informatycznym Urzędu Patentowego RP.

Posiadanie karty elektronicznej z dwoma certyfikatami niezbędne jest do dokonania zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w trybie krajowym, zgłoszeń PCT wchodzących w fazę krajową oraz konwersji zgłoszeń EP przy użyciu oprogramowania eOLF.

Do podpisywania zgłoszeń krajowych dokonywanych za pośrednictwem oprogramowania epoline® Online Filing (eOLF) Urząd Patentowy RP akceptuje także użycie podpisu elektronicznego posiadanego na karcie wydawanej przez EPO.

Certyfikat kwalifikowany jest to certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.


Wymagania dotyczące zgłaszania elektronicznego w trybie międzynarodowym:

Do dokonywania zgłoszeń w trybie międzynarodowym EP i PCT za pośrednictwem UPRP, jako urzędu przyjmującego, można użyć:

 • certyfikatów wykorzystywanych do zgłaszania elektronicznego w trybie krajowym
  lub 
 • bezpłatnej karty elektronicznej dostarczanej przez EPO.


Do dokonywania zgłoszeń:

 • bezpośrednio do Europejskiego Urzędu Patentowego można użyć bezpłatnej karty elektronicznej dostarczanej przez EPO;
 • bezpośrednio do Biura Międzynarodowego WIPO można użyć aplikacji PCT-SAFE (więcej na stronach WIPO).

 
Jak zarejestrować certyfikat w UPRP?

Przed rozpoczęciem rejestracji należy upewnić się czy:

 • są zainstalowane wszystkie niezbędne sterowniki;
 • karta jest prawidłowo włożona do czytnika;
 • certyfikat jest zarejestrowany za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer.


W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz na stronie rejestracyjnej, po uprzednim wybraniu swojego certyfikatu i wpisaniu numeru pin w odpowiednie pole.  

Poprawne zarejestrowanie certyfikatu umożliwia dostęp do usługi – dokonywania zgłoszeń do UPRP poprzez aplikację eOLF.

Formaty dokumentów w zgłaszaniu online akceptowane przez UPRP:
(Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. nr 212 poz. 1766)

 • .tiff (.tif) – Tagged Image File Format – pliki typu .tif;
 • .doc – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc – standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu;
 • .rtf wersja 1.6 – Rich Text Format Specification – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf;
 • .pdf wersja 1.4 – Portable Document Format – Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader – standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu;
 • .txt – dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt (dopuszcza się rozszerzenie .app dla wykazu sekwencji nukleotydów i aminokwasów zgodnego z normą WIPO ST.25).


Formaty kompresji dokumentów akceptowane przez UPRP:

 • .zip – Zip file format – format kompresji plików.


Pomoc:
W celu otrzymania pomocy przy prawidłowej konfiguracji aplikacji Online Filing, należy skontaktować się ze wsparciem technicznym eOLF w UPRP.